Home

Veel mensen weten niet wat een logopedist(e) allemaal doet. Zowel kinderen en kleuters, als jongeren en volwassenen kunnen een beroep doen op een logopedist(e). Dit komt doordat een logopediste verscheidene problemen en stoornissen behandelt.

 • Problemen bij kinderen en kleuters, en bij jongeren
  • Articulatieproblemen
  • Afwijkende mondgewoonten en Slikproblemen
  • Leerproblemen en leerstoornissen
   dyslexie, dysorthografie, dyscalculie
  • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Problemen bij volwassenen
  afasie, dysarthrie, dyspraxie en stemproblemen

Problemen bij kinderen en kleuters, en bij jongeren

Articulatieproblemen

Sommige kinderen kunnen problemen ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Ze maken klanken foutief, ze vervangen bepaalde klanken of laten de klanken weg. Hierdoor kunnen ze onverstaanbaar worden. In de therapie wordt gewerkt met een gedragsmatige aanpak. Het kind leert dan, met hulp van de ouders, de juiste klanken aan, totdat zij dit kunnen in een spontane spreeksituatie.

Afwijkende mondgewoonten en Slikproblemen

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van gebits- en kaakstructuren. Tot deze gewoonten behoren duim- of vingerzuigen, habitueel mondademen, afwijkende tongplaatsing in rust (tongpers) en afwijkend slikgedrag. Deze gewoonten kunnen ook leiden tot articulatieproblemen, namelijk tot interdentale en addentale producties. Met een orofaciale myofunctionele therapie wordt geprobeerd om de negatieve gewoonten af te leren.

Leerproblemen en leerstoornissen

Leerproblemen en leerstoornissen kunnen zich voordoen op verschillende vlakken. Wanneer uw kind problemen ondervindt met lezen, spelling en/of rekenen, kan er sprake zijn van een leerprobleem of leerstoornis. Tijdens logopedische therapie wordt er ondersteuning en extra begeleiding aangeboden om de problemen te verkleinen en extra structuur te bieden.

Taalontwikkelingsstoornissen

Wanneer de taalontwikkeling van een kinderen gestoord en/of vertraagd op gang komt, is logopedische therapie aangewezen. Tijdens de logopedische therapie worden de verschillende aspecten van taal ondersteund en gestimuleerd. We denken hierbij aan de aspecten bij begrijpen, spreken en communicatie.

Problemen bij volwassenen

Bij volwassenen kunnen er problemen optreden ten gevolge van een aandoening, bijvoorbeeld een hersenbloeding. Er kunnen zich problemen voordoen op vlak van taal, spraak, stem.
Afasie is een taalstoornis, waarbij je problemen ondervindt met het begrijpen en/of produceren van taal. Dysartrie en dyspraxie zijn spraakstoornissen, waarbij je problemen ondervindt met het uiten van taal. Stemproblemen kunnen leiden tot het niet of onverstaanbaar spreken. Tijdens de logopedische therapie wordt er gewerkt aan de aspecten die moeilijkheden met zich meebrengen.